มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด