Article

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๗. บทบาทของผู้บริหารระดับสูง

 • โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๗. บทบาทของผู้บริหารระดับสูง   การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงเป็นพลังหนุน KM ที่สำคัญที่สุด และเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุด หากไม่ได้รับการสนับสนุน   จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๗….

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๖. สมาชิกทีม KM

 • โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๖. สมาชิกทีม KM   หัวหน้าทีมต้องคอยดูแล ให้มีการทำงานร่วมมือกันทั้งทีม KM ไม่แยกตัวกันเป็นส่วนๆ   จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๖….

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๓. อุปสรรคและหลุมพราง

 • โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๓. อุปสรรคและหลุมพราง   สามบทแรกในบันทึกชุดนี้ เป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมดของ “การจัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร” โดยมองจากมุมที่ต่างกัน ในตอนที่สามนี้ มองจากมุมของอุปสรรค และประสบการณ์การดำเนินการที่ผิดพลาด  …

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒. ลำดับขั้นตอนของการริเริ่มดำเนินการ KM

 • โพสต์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

จัดการความรู้สู่เนื้อในองค์กร. ๒. ลำดับขั้นตอนของการริเริ่มดำเนินการ KM   วิธีการดำเนินการ KM มีหลายแนวทาง แนวทางที่แนะนำ เป็นแนวผสมระหว่างวิธีการ ๕…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : 19. สร้างทีมดำเนินการ

 • โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A…