ทำงานที่ไหน อย่างไรหรอ ?

นี่คือบทสนทนาที่เกิดขึ้นบ่อย จนชิน

เมื่อก่อน talkingwfriends

เพื่อน : ทำงานอะไรหรอ
ผู้เขียน : สคส.
เพื่อน : ???????????? คือ
ผู้เขียน : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม