1.ทางอีเมล์
ติดต่อ rattikorn.yaitong@gmail.com
แจ้งชื่อหนังสือ  ชื่อผู้สนใจ  เบอร์โทร หรือ อีเมล์ สำหรับติดต่อกลับ

2. ทางโทรศัพท์
คุณรัตติกร  ใยทอง โทรศัพท์ 02-511-5855 ต่อ 138

การชำระเงิน
บัญชีออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
เลขบัญชี 763 – 2 – 08444-1

การแจ้งยืนยันการชำระเงิน
ส่งสำเนา Pay-in ทาง โทรสาร 02-9392122 หรือ rattikorn.yaitong@gmail.com
พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จและสถานที่สำหรับจัดส่ง
** สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-511-5758 ต่อ 138

[/vc_column][/vc_row]

Mit heißem wasserdampf kann man ghostwirter vorhandene poren schließen

Leave a Reply