หลักสูตร “พื้นฐานการจัดการความรู้ในองค์กรยุค 4.0 (สำหรับผู้บริหาร)”

 

เป้าหมาย :

ปูพื้นฐานการจัดการความรู้ยุคใหม่ (KM 4.0) สำหรับองค์กรที่ต้องการวางรากฐานระบบการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคนให้เป็น Knowledge worker ตอบโจทย์การสร้าง Impact ต่อเป้าหมายทางธุรกิจหรือเป้าหมายงาน รวมถึงพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

เหมาะสำหรับ :
 1. ผู้บริหารองค์กรและหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบระบบการจัดการความรู้ในองค์กร
 2. ผู้บริหารที่ต้องการสร้างระบบการทำงานเพื่อสร้าง impact ต่อเป้าหมายองค์กร
 3. ผู้บริหาร/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรให้เป็น knowledge worker
 4. ผู้บริหารที่ต้องการสร้างระบบเพิ่ม productivity ให้กับบริษัท/องค์กร อย่างต่อเนื่อง
รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ ระยะเวลา 2 วัน
 • เรียนรู้จากกิจกรรมจำลอง
 • เรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง/คลิปวิดิโอ
 • วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Dialogue ระหว่างผู้เข้าร่วม/วิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติบนโจทย์และเป้าหมายขององค์กร
 • การบรรยายสรุปหลักที่สำคัญจากวิทยากร
จำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ : จำนวน 30 ท่าน
เนื้อหาหลัก :
 • เรียนรู้หลักการและแนวคิดการจัดการความรู้ ตั้งแต่ KM 1.0, 2.0, 3.0 และ KM 4.0
 • ค้นหาเป้าหมาย และ Critical knowledge ขององค์กร เพื่อโฟกัสไปที่การจัดการความรู้สำคัญยิ่งยวดที่จะสร้าง high impact & value             ให้กับองค์กร
 • เช็คต้นทุนความรู้ วิถีการเรียนรู้ และ Knowledge flow ในปัจจุบันขององค์กร
 • ทดลองออกแบบยุทธศาสตร์และเครื่องมือการจัดการความรู้ ที่จะใช้นำร่องหน่วยงาน/องค์กร

 

>>> ต้องการรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ <<<                                    

       คุณรัตติกร  ใยทอง โทร. 02-511-5855 ต่อ 138 
       E-mail: kmithailand4.0@gmail.com, rattikorn.yaitong@gmail.com

     

ภาพกิจกรรม

Glocker, zuerst https://best-ghostwriter.com mit der elektronenaffinität der halogene

Leave a Reply