มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด
บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด