Metanoic Organizations

  ความบังเอิญ มักนำมาซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ เช่นเดียวกับเรื่องนี้ ผมตั้งใจไปขอคำแนะนำจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร “การบริหารเครือข่าย” แต่ในระหว่างการสนทนา อาจารย์ชัยวัฒน์ ท่านแนะนำ บทความหนึ่งขึ้นมา ให้ผมลองไปอ่าน อาจารย์เขียนหัวข้อลงในสมุดของผม เพราะคงเห็นว่าผมคงไม่คุ้นกับชื่อมันแน่ๆ ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้น   ความบังเอิญ มักนำมาซึ่งการเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ   เช่นเดียวกับเรื่องนี้   ผมตั้งใจไปขอคำแนะนำจาก อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์  ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร  “การบริหารเครือข่าย”   แต่ในระหว่างการสนทนา  อาจารย์ชัยวัฒน์ ท่านแนะนำ บทความหนึ่งขึ้นมา  ให้ผมลองไปอ่าน  อาจารย์เขียนหัวข้อลงในสมุดของผม  เพราะคงเห็นว่าผมคงไม่คุ้นกับชื่อมันแน่ๆ  ซึ่งจริงๆ แล้วก็เป็นเช่นนั้น ผมกลับมาและได้เล่าให้ที่ประชุมเพื่อนร่วมงานฟัง   หลายคนสนใจ   โดยเฉพาะ ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  (สคส.)    ซึ่งไปค้นหาในอินเตอร์เน็ตก่อนใคร  และแนะนำ link ให้พวกเราด้วย      การอ่านเที่ยวแรกเข้าใจยากจริงๆ   จึงต้องอ่านเป็นเที่ยวที่สอง และบางคอลัมภ์ ก็ต้องอ่านซ้ำหลายเที่ยวเลยทีเดียว บทความนี้…