Tags : KMI

ในวันที่ Office เงียบสงบ

 • โพสต์เมื่อ 28 ตุลาคม 2556
 • |
 • ผู้โพสต์

ปัจจุบัน สคส. มีสมาชิกประจำ ๗ คน รวม อ.ประพนธ์  ผอ. สคส. แล้วด้วย…

ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลง

 • โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2556
 • |
 • ผู้โพสต์

การ เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เราทุกคนคงยอมรับว่าไม่มียุคสมัยใดที่การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วและมีผลกระทบ รุนแรงเท่าในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงได้สร้างหายนะให้กับองค์กรหลายแห่งไม่เว้นแม้กระทั้งองค์กร ที่เคยประสบความสำเร็จมาในอดีต

ความรู้ ปัญญา และการเรียนรู้

 • โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2556
 • |
 • ผู้โพสต์

ปัญญา คืออะไร เราจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ในแวดวงการศึกษาผมมักจะได้ยินอาจารย์หลายท่านอธิบายคำว่าปัญญา ในความหมายที่ไม่ค่อยจะแตกต่างไปจากคำว่าความรู้เท่าใดนัก มีที่ละเอียดขึ้นหน่อย ก็อธิบายในทำนองที่ว่า ปัญญา คือ ความสามารถในการใช้ความรู้

บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้

 • โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2556
 • |
 • ผู้โพสต์

สคส. เรียกผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ว่า “คุณอำนวย” โนนากะ เรียกว่า Knowledge Activist และยังมีผู้นิยมใช้อีกคำหนึ่งคือ Knowledge Broker

เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก

 • โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2556
 • |
 • ผู้โพสต์

ความ รู้หลักที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้คือความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่จับต้องยาก หรือไม่ได้เลย แลกเปลี่ยนยาก ในบางครั้งแม้เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าตนมีความรู้นั้น จึงต้องมีวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกนี้ในตลาดนัดความรู้ และในการประชุมระดมความคิด