บรรยาย KM ระหว่างอาหารมื้อคำที่ร้านฝ้ายคำ บางนา

KM อยู่ได้ทุกที่ ทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะในรถ บนโต๊ะทำงาน หรือแม้แต่เวลารับประทานอาหาร เราให้ชื่อว่า “KM แบบถึงรากถึงโคน”