ทำอย่างไรให้คนอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)?

 • สร้างบรรยากาศในการ sharing ให้สบายๆ ไม่อึดอัด ไม่เป็นทางการ ไม่กดดัน
 • ต้องทำให้ทุกคนที่มา sharing เห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการฟังประสบการณ์คนอื่น  ไม่ใช่เป็นฝ่ายให้ความรู้อย่างเดียว
 • ในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องไม่ตัดสินว่าประสบการณ์ของใครผิดหรือถูก  เพราะทุกประสบการณ์มันได้ทำสำเร็จแล้วในอดีต

ทำไมพนักงานไม่สนใจเข้ามาอ่านคลังความรู้ใน Intranet ที่ทำไว้?

ที่พนักงานไม่สนใจ  ไม่เข้าไปอ่าน  ไม่เข้าไปแชร์นั้น “น่าจะ” มีสาเหตุมาจาก

 • ความรู้ที่อยู่ใน (ระบบ) นั้น ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ในการทำงานจริงได้ ทำให้ไม่น่าสนใจ ไม่อยากเข้าไปอ่าน
 • เป็นความรู้ที่ไกลตัว (ไม่เกี่ยวกับงาน) ทำให้ไม่อยากอ่าน
 • ใช้ภาษาที่เป็นวิชาการมากเกินไป  อ่านไม่รู้เรื่อง
 • ระบบช้า  เวลาเข้าไปอ่านแต่ละครั้งต้องใช้เวลามาก  ไม่ทันใจ ทำให้เสียเวลางาน
 • พนักงานไม่เห็นคุณค่า ไม่สนใจที่จะนำความรู้มาใช้พัฒนางาน  ไม่ต้องการที่จะเรียนรู้  ไม่รู้ว่าจะแชร์กัน่ทำไม  แชร์แล้วตนเองได้อะไร  ขาดแรงจูงใจ
 • พนักงานต้องการจะเรียนรู้  แต่เนื่องจากงานล้นมือ  ทำให้ไม่มีเวลาเข้ามาอ่าน เข้ามาแชร์
 • การทำงานปกติไม่ได้ใช้ Computer เช่น ส่วนใหญ่ทำงานภาคสนามมากกว่าใน Office  ไม่มี Computer ประจำเป็นของตนเอง เป็นต้น
 • เป็นต้น

ทำอย่างไรให้คนหวงความรู้ยอมถ่ายทอดความรู้ ?

ต้องทำให้เขารู้สึกว่ายิ่งถ่ายทอดความรู้เขายิ่งได้รับประโยชน์   ซึ่งรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ที่ สคส. ใช้มักจะเป็นการจัดเป็นวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ประมาณ 5-10 คน มาเล่าให้กันและกันฟัง

ขณะที่คนเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองก็จะมีคำถามจากผู้ฟัง  ซึ่งคำถามเหล่านี้ทำให้คนเล่าได้คิดงานของตนเองรอบด้านและลึกซึ้งขึ้น  แล้วทำให้เกิดแนวทางในการพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น   และในขณะที่ฟังคนอื่นเล่าประสบการณ์ที่มุมมอง เทคนิค เคล็ดลับที่แตกต่างกันแต่ก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน  เขาก็จะได้แนวคิด แนวทาง จากประสบการณ์ของคนอื่นไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองให้ดีขึ้น

แต่สิ่งสำคัญคือต้องทำให้บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สบายๆ ไม่เครียด  และตั้งกติกาให้ทุกคนรับทราบ  ว่าประสบการณ์ของทุกคนจะไม่มีการตัดสินว่าประสบการณ์ใดหรือวิธีการใด ถูกหรือผิด  เพื่อให้คนเล่าสบายใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง