“เพราะ  ทฤษฎีขนมเปียกปูน ช่วยเตือนเราว่า ต้องอย่าทำ KM แบบขนมชั้น คือ ต้องให้ KM เนี่ยนอยู่ในเนื้องาน อย่าให้แยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากเนื้องาน ที่สำคัญส่วนผสมของ ขนมเปียกปูน ต้องมีเครื่องมือพัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาคน อีกหลายขนานเป็นส่วนผสม ไม่ใช่มี KM เพียงอย่างเดียว ส่วนผสมของ ขนมเปียกปูน จะมีอะไรบ้างนั้น ไม่มีสูตรตายตัว แต่ละองค์กรต้องทดลองผสมเอาเองจากการปฏิบัติ ไม่มีสูตรสำเร็จ”