เคออร์ดิค (อลหม่าน สู่…ระเบียบ) (ราคา 200.-)

  • โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

Gotoknow : องค์กรเคออร์ดิค 38. ขุมทรัพย์ทางปัญญา
องค์กร เคออร์ดิค คือองค์กรอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้, สร้าง, และใช้ความรู้ความสามารถเกินระดับปกติ… ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เคออร์ดิค จึงต้องใช้หลักการ และวิธีการบริหารงานที่แตกต่างจากที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบัน กล่าวคือ ต้องใช้…
“… เมื่อทบทวนประสบการณ์การทำงานแบบ เคออร์ดิค ของตนเอง ผมคิดว่าการทำงานที่ สคส. มีสภาพเคออร์ดิคที่สุด แม้ตอนทำงานที่ สกว. จะคิดว่าเคออร์ดิคสุดๆ แล้ว…”