สู่เส้นทางแห่งอาจาริยะบูชา “ครูเพื่อศิษย์” (ส.ค.ส. ๒๕๕๓)

  • โพสต์เมื่อ 8 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

ฟรี Download หนังสือได้ที่นี่
…เมื่อครูทำเช่นนี้  เด็กก็จะมีความเชื่อมั่นไว้วางใจ (trust) ในตัวครู ตรงนี้ผมว่า  เป็นสุดยอดของวิญญาณความเป็น “ครูเพื่อศิษย์”