รู้ัจัก รู้หลัก และรักที่จะใช้KM (ราคา 100.-)

  • โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

KM คืออะไร ? ทำไม่ต้องทำและถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้น เรียนรู้และเข้าใจ KM หรือการจัดการความรู้มากขึ้น                            โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)