ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติ (ราคา 160.-)

  • โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

หนังสือเกิดขึ้นเพราะความเชื่ิอว่า “อัจฉริยะสร้างได้” อัจฉริยะเกิดจาก “พรแสวง” มากกว่า “พรสวรรค์”

ดังนั้นองค์กรอัจฉริยะจึงสร้างได้และมีวิธีการสร้างที่ทำได้ไม่ยาก รวมทั้งกระบวนการสร้างองค์กรอัจฉริยะนั้นเป็นกระบวนการที่มีคุณค่าต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ทั้งความสนุก ตื่นเต้น เร้่าใจ และปัญญา