ขั้นตอนการสั่งสื่อสื่อการจัดการความรู้

  • โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

1.ทางอีเมล์

ติดต่อ mujalin@kmi.or.th

แจ้งชื่อหนังสือ  ชื่อผู้สนใจ  เบอร์โทร หรือ อีเมล์ สำหรับติดต่อกลับ

2. ทางโทรศัพท์

คุณมุจลินท์ ศรีหิรัญ โทรศัพท์ 02-511-5758

การชำระเงิน

– บัญชีออมทรัพย์   ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี มูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม

เลขบัญชี 763 – 2 – 08444-1

 การแจ้งยืนยันการชำระเงิน

ส่งสำเนา Pay-in ทาง โทรสาร 02-511-5759 หรือ Mujalin@kmi.or.th

พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จและสถานที่สำหรับจัดส่ง

** สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-511-5758 , 02-511-5992 ต่อ 20