การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ โรงพยาบาลบ้านตาก (ราคา 100.-)

  • โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

กรณีศึกษาการนำ KM ไปใช้ในโรงพยาบาลบ้านตาก โดยนำ KM ไปพัฒนาองค์กร พัฒนางาน พัฒนาคน พร้อมมุมมอง แนวคิดของผู้บริหารและคนทำงานในระดับต่างๆที่มีต่อ KM  ตัวอย่าง ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ในการเจาะน้ำเกลือเด็กเล็ก คุณค่าและประโยชน์ของการแลกเปลี่ยน