การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ เรื่องราวเกษตรธรรมชาติที่พิจิตร (ราคา 100.-)

  • โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

เมื่อชาวบ้านพบว่าการทำเกษตรแบบเดิมนั้น ส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันจัดการความรู้เพื่อให้วิถีชีวิตดีขึ้่น เกิดการรวมกลุ่ม CoPs ในรูปแบบต่างๆมากมาย รู้จักและร่วมเรียนรู้การจัดการกลุ่ม CoPs ได้ในวีซีดีชุดนี้