กรณีศึกษากระบวนการเกษติธรรมชาติและ รพ.บ้านตาก (ราคา 100.-)

  • โพสต์เมื่อ 15 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

ถ่ายทอดเรื่องราว กรณีศึกษาการนำการจัดการความรู้ไปใช้ใน 2 บริบท  นั้นคือ กระบวนการเกษตรธรรมชาติื จังหวัดพิจิตร และ การใช้เครื่องมือ KM ในโรงพยาบาลบ้านตากเพื่อพัฒนางาน