Our Customer

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

“หลักสูตรภาวะผู้นำแบบเสริมพลัง” หลักสูตรซึ่ง สคส.จัดสัมมนาให้กับ “แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน”

ภายใต้ชื่อ  “ปักธงร่วมฝัน สานสัมพันธ์ อ่านยกกำลังสุข”  

3-4 เมษายน 2557

ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน

บรรยากาศในการเรียนรู้ จบลงด้วย  พลัง ความรัก ความเข้าใจ ความหวังดี และ แนวทางการทำงาน

พลัง = ที่เพิ่มขึ้นในการขับเคลื่อนงาน

ความรัก = ผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ต่าง รักใคร่ สนิทสนมกันมากขึ้น เข้าใจตัวตนของเพื่อนๆ

ความเข้าใจ = เข้าใจในงานของตัวเอง ชัดเจน ชี้ชัด และ เข้าใจว่า ภาวะผู้นำแบบเสริมพลังเป็นอย่างไร

แนวทางการทำงาน = การนำพลังของผู้นำแบบเสริมพลังไปใช้

** หลักสูตรนี้ จัดขึ้น 2 วัน 1 คืน และจะมี รอบนัดพบเพื่อบอกเล่าการนำพลังความรู้ที่ได้กลับไปใช้

image image (1) image (2) image (3) image (4)

ต้องขอบคุณทุกคนมาก สำหรับความร่วมมือ ความไว้วางใจที่มอบให้สคส.  และพลังจากวงแลกเปลี่ยนของคนทำงาน  ที่เติมกำลังใจให้กับทีม สคส. เช่นกัน ….(พบกันอีกในตอนต่อไป กับ workshop  ถัดไปคะ)