Our Customer

ศูนย์อนามัยที่8 กรมอนามัย จ.นครสวรรค์

Open House: เปิดบ้าน KM ณ ศูนย์อนามัยที่8 กรมอนามัย จ.นครสวรรค์

สำหรับการเปิดบ้าน KM นั้น   สคส. ได้เปิดโอกาสกว้างให้กับบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปดูหน่วยงาน Best practice ครั้งนี้ เราเลือก ศูนย์อนามัยที่8 กรมอนามัย จ.นครสวรรค์  ซึ่งมี สคส. จะเป็นผู้นำกระบวนการแลกเปลี่ยน  และใช้เครื่องมือ KM เข้ามาช่วยให้การดูงาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียกว่าทั้งทีมเหย้าและทีมเยือนต่างก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน

DSCN1182 DSCN1498 DSCN1509 DSCN1520 IMG_4841 IMG_4861