หลักสูตร Human KM (5 – 6 กันยายน 2556)

มาอบรมแล้วได้ “พลัง” และ “ความมั่นใจ” ว่า KM ไม่ยากอย่างที่คิดจากการได้ดู case study ทำให้เราเห็นว่าขนาดชาวนา คนไข้ พยาบาล ซึ่งก็มีงานยุ่งเหยิง ยังสามารถทำได้”

ครูแจ๊ส