การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการเป็น “คุณอำนวย” (Facilitator)

“เกิดความมุ่งมั่นที่จะร่วมทีมพัฒนาของโรงพยาบาลจากเดิมหลายเท่า และเริ่มมองเห็นแสงระยิบระยับของคนในหน่วยงาน นั่นหมายถึงว่า ความสำเร็จของการทำงานเริ่มแล้วค่ะ”