การบันทึกความรู้เพื่อพัฒนางาน (25 – 26 กรกฎาคม 2556)

“ที่หน่วยงานมีนโยบายให้ทำ KM ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำ หรือทำไปทำไม เพิ่งจะมาเข้าใจก็เมื่อได้เรียนรู้กับ สคส. เห็นประโยชน์และคุณค่าของ KM ขึ้นมาก”