การถอดความรู้ด้วยชุมชนคนไปรษณีย์ไทย

การอบรมครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อถอดความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการตลาดที่ทำการไปรษณีย์” จัดอบรมที่สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เติมเต็มทั้งสาระและแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไป