บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด ร่วมกับ สคส. จัดกิจกรรมให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีสัดส่วนมากที่สุดในจำนวนพนักงานทั้งหมด

ครั้งนี้เราจัดเป็นฐานการเรียนรู้ที่มีทั้งสาระและบันเทิง บรรยากาศตามรูปข้างล่างนี้