การรถไฟแห่งประเทศไทย กับหลักสูตร “สุนทรียสนทนา” หรือเรียกกันว่า Dialogue โดย ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร เป็น วิทยากร การอบรมทั้ง 2 รุ่นนี้เน้นให้คนทำงานเข้าใจและใกล้ชิดกันมากขึ้น ให้ความสำคัญกับทักษะการฟัง เพราะการฟังจะไปไปสู่กระบวนการเรียนรู้อื่นๆ อีกต่อไป

Dialogue เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนปฏิบัติ  แรกๆ การพูดคุยสนทนาจะทำก็ออกมาแบบเกร็งๆ พอเกร็งก็เลยไม่เป็นธรรมชาติ พอไม่เป็นธรรมชาติ ก็เลยไม่ “ไหลเลื่อน” คือไม่ “flow” หากฝึกไปเรื่อยๆ ก็จะไหลลื่นและเป็นธรรมชาติไปในที่สุด

IMG_0081

IMG_0351  IMG_1902 IMG_2003 IMG_0359