ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 

ปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยสนับสนุน ศูนย์สารสนเทศฯ กรมพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ  “KM Inside  สู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งบรรยากาศ : เต็มไปด้วยความตั้งใจ ของการที่จะพัฒนาศูนย์สารสนเทศฯ ให้ตอบโจทย์สังคมและผู้ใช้งาน โดยให้แต่ละท่านมองภาพฝันของตัวเอง ของทีม และ ของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นเจ้าของภาพฝันด้วยกัน ดังภาพ

10387557_860406574002000_5935967891909248519_n

 10372563_860526087323382_1322563712025606197_n   10947230_860526073990050_1168949688092048301_n   10450376_860526280656696_3142698756679843591_n

10906161_860526130656711_7489408848180446882_n   10959645_860526240656700_3062106878064211524_n   10418444_860526213990036_3629528595326722281_n