บทความอื่น ๆ

การประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic

  • โพสต์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
  • |
  • ผู้โพสต์

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic ประกอบหนังสือ “ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้” โดยมีเงื่อนไขการประกวด ดังนี้ 1. หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 20…

Knowledge Management as an effective workforce’s capacity building tool

  • โพสต์เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

This paper aims to suggest positive associations between knowledge management…