ผู้เขียน : Admin KMI

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : 1. การจัดการความรู้คืออะไร…..

  • โพสต์เมื่อ 9 มกราคม 2560
  • |
  • ผู้โพสต์

ที่: https://www.gotoknow.org/posts/596407   บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy…

การประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic

  • โพสต์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558
  • |
  • ผู้โพสต์

สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคส.) ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic ประกอบหนังสือ “ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้” โดยมีเงื่อนไขการประกวด ดังนี้ 1. หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 20…

Leadership in You สู่การเป็นผู้นำแนวใหม่

  • โพสต์เมื่อ 23 มิถุนายน 2557
  • |
  • ผู้โพสต์

*ดาวน์โหลดใบสมัคร *แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ