ผู้เขียน : Admin KMI

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๑๑. การจัดการสารสนเทศ และสาระความรู้

 • โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๑๐. กรอบดำเนินการ KM

 • โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๙. ประเมินสถานภาพของ KM ภายในองค์กร

 • โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๘. หมวดหมู่ความรู้ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์

 • โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A…

ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้ : ๗. วิสัยทัศน์และขอบเขตของ KM

 • โพสต์เมื่อ 11 มกราคม 2560
 • |
 • ผู้โพสต์

บันทึกชุด “ยุทธศาสตร์นักจัดการความรู้” นี้ ถอดความจากหนังสือชื่อ Designing a Successful KM Strategy : A…