ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลง

การ เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เราทุกคนคงยอมรับว่าไม่มียุคสมัยใดที่การเปลี่ยนแปลงจะรวดเร็วและมีผลกระทบ รุนแรงเท่าในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงได้สร้างหายนะให้กับองค์กรหลายแห่งไม่เว้นแม้กระทั้งองค์กร ที่เคยประสบความสำเร็จมาในอดีต

KM แบบขนมเปียกปูน (ราคา 90.-)

“เพราะ  ทฤษฎีขนมเปียกปูน ช่วยเตือนเราว่า ต้องอย่าทำ KM แบบขนมชั้น คือ ต้องให้ KM เนี่ยนอยู่ในเนื้องาน อย่าให้แยกออกเป็นอีกส่วนหนึ่งจากเนื้องาน ที่สำคัญส่วนผสมของ ขนมเปียกปูน ต้องมีเครื่องมือพัฒนางาน พัฒนาองค์กร พัฒนาคน อีกหลายขนานเป็นส่วนผสม ไม่ใช่มี KM เพียงอย่างเดียว ส่วนผสมของ ขนมเปียกปูน จะมีอะไรบ้างนั้น ไม่มีสูตรตายตัว แต่ละองค์กรต้องทดลองผสมเอาเองจากการปฏิบัติ ไม่มีสูตรสำเร็จ”

ความรู้ ปัญญา และการเรียนรู้

ปัญญา คืออะไร เราจะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ในแวดวงการศึกษาผมมักจะได้ยินอาจารย์หลายท่านอธิบายคำว่าปัญญา ในความหมายที่ไม่ค่อยจะแตกต่างไปจากคำว่าความรู้เท่าใดนัก มีที่ละเอียดขึ้นหน่อย ก็อธิบายในทำนองที่ว่า ปัญญา คือ ความสามารถในการใช้ความรู้

สารพัดช่าง KM สู่ LO (ราคา 100.-)

หนังสือ เล่มนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เส้นทางสู่องค์กรเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องยาก หากเดินถูกทาง หากไม่หลงทาง หากจัดกระบวนการในการทำงานและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กร อย่างถูกต้อง ที่สำคัญองกร์เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกที่มีสมองชั้นเลิศระดับอัจฉริยะทั้งหมด ก็สามารถเป็นองค์กรเรียนรู้ได้ หากมีการสร้าง “ช่างทั้งยี่สิบห้า” ขึ้น โดยกระบวนการทำงานและใช้ทักษะฝีมือ “ช่างทั้งยี่สิบห้า” ในการทำงาน

เคออร์ดิค (อลหม่าน สู่…ระเบียบ) (ราคา 200.-)

Gotoknow : องค์กรเคออร์ดิค 38. ขุมทรัพย์ทางปัญญา องค์กร เคออร์ดิค คือองค์กรอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการเรียนรู้, สร้าง, และใช้ความรู้ความสามารถเกินระดับปกติ… ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เคออร์ดิค จึงต้องใช้หลักการ และวิธีการบริหารงานที่แตกต่างจากที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปในปัจจุบัน กล่าวคือ ต้องใช้… “… เมื่อทบทวนประสบการณ์การทำงานแบบ เคออร์ดิค ของตนเอง ผมคิดว่าการทำงานที่ สคส. มีสภาพเคออร์ดิคที่สุด แม้ตอนทำงานที่ สกว. จะคิดว่าเคออร์ดิคสุดๆ แล้ว…”

สู่เส้นทางแห่งอาจาริยะบูชา “ครูเพื่อศิษย์” (ส.ค.ส. ๒๕๕๓)

ฟรี Download หนังสือได้ที่นี่ …เมื่อครูทำเช่นนี้  เด็กก็จะมีความเชื่อมั่นไว้วางใจ (trust) ในตัวครู ตรงนี้ผมว่า  เป็นสุดยอดของวิญญาณความเป็น “ครูเพื่อศิษย์” …

บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้

สคส. เรียกผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ว่า “คุณอำนวย” โนนากะ เรียกว่า Knowledge Activist และยังมีผู้นิยมใช้อีกคำหนึ่งคือ Knowledge Broker

เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก

ความ รู้หลักที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู้คือความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) ซึ่งเป็นความรู้ที่จับต้องยาก หรือไม่ได้เลย แลกเปลี่ยนยาก ในบางครั้งแม้เจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าตนมีความรู้นั้น จึงต้องมีวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกนี้ในตลาดนัดความรู้ และในการประชุมระดมความคิด