“Human KM” ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการความรู้

  • โพสต์เมื่อ 25 ตุลาคม 2556
  • |
  • ผู้โพสต์

แนวคิด:

“มนุษย์” คือ ทุน ที่สำคัญขององค์กร ที่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่จำกัด ฉะนั้นหากองค์กรใดมี “ทุนมนุษย์” ที่ดีและสามารถนำศักยภาพของคนออกมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กรได้เต็มที่ องค์กรนั้นก็เติบโต แข่งขัน และดำรงอยู่ได้อย่างแข็งแรงแม้ในสภาวการณ์ที่วิกฤติรอบด้าน รวมทั้งก้าวสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้โดยไม่ยาก

KM ของ สคส. จึงเน้นที่การจัดการ “คน” เป็นสำคัญ เพราะหากจัดการส่วนนี้ได้ จะส่งผลให้จัดการด้านอื่นๆ ง่ายและยั่งยืนขึ้น ซึ่งการจัดการคนจำเป็นต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์และศิลป์” ของ KM เข้าไปช่วยหนุนเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เติบโตมาจากภายในตัวบุคคล และ “พัฒนากันเอง” เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าต่อกัน นำ “ความรู้ปฏิบัติ” ของแต่ละคน มารวมกันให้เป็นความรู้ขององค์กร เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้:

  • ภาพรวม KM พื้นฐานตามแนวคิด สคส.
  • ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือ KM เบื้องต้นสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • ได้แนวทางการนำ Human KM ไปปรับประยุกต์ใช้กับองค์กร ครอบครัว และตนเอง

รูปแบบการเรียนรู้: 

  • การเรียนรู้แบบ Play&Learn ผ่านกิจกรรมการฝึกทักษะและเรียนรู้แบบกลุ่ม

กำหนดจัดวันที่ 27-28 มีนาคม 2557

 

รายละเอียดหลักสูตร “Human KM” ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการความรู้ 

Add the black peppercorns, white peppercorns, coriander seeds, and pepper flakes to a saute pan over medium heat. Toast until they start to smell aromatic, about 1 to 2 minutes. Crush them in a mortar and pestle, or remove them to a cutting board and crush http://www.cheapjerseysupplyforyou.com them with the bottom of a pan. Add the sugar and salt and Discount Men’s Shoes toss to combine.Jesse and Jessica take Different Routes on the Road of LifeIn reviewing Jesse Palmer and Jessica Bowlin’s meeting and brief courtship one is reminded of Robert Frost’s 1915 poem The Road Less Traveled in which Frost describes the choice to be made upon encountering a fork in the road of life:An iconic All Black has revealed he has dementia. Waka Nathan, a flanker for the All Blacks in their golden era in the 1960s, has stage two Alzheimer’s disease.With the support of his family, he has decided to make his plight public in the hope it will highlight the potential long term effects of rugby injuries.Nathan, 75, had a relatively short All Black career by today’s standards, playing 14 tests and 37 matches between 1962 and 1967. Kimberly A Pearson1, Alisson Stephen2, Sheryl G Beck2 and Rita J Valentino1Received 27 December 2005; Revised 3 March 2006; Accepted 5 April 2006; Published Cheap china Jerseys online 17 May 2006.Top of pageAbstractThe Wistar (WKY) rat is stress sensitive and exhibits depressive like behavior. The locus coeruleus (LC) and dorsal raphe (DR) systems mediate certain aspects of the stress response and have been implicated in depression. We all remember the Johnny manziel Authentic NFL Jerseys draft controversy. You can’t blame them for being gun shy. They want to make sure they know who they have and be trouble free and laremy tunsil said that was in the past, I’ve changed and the dolphins said let’s take a chance on him. No, this isn’t us fucking with you, this is an actual holiday card distributed around the 1890s. We’re guessing there must have been a bunch of end of the world anxiety about the year 1900, because in what other context would it make sense to say, “Remember, these pantsless kids riding huge bats are coming for you. Soon. Happy New Year”?In addition, AHI 1 transcript levels are found to be significantly increased in a chronic myeloid leukemia (CML) cell line (K562) and in primary leukemic cells with nfl jerseys cheap Philadelphia chromosome positive (Ph+), but not Ph leukemias, especially in highly enriched leukemic stem cells from patients with CML.5 These results suggest that downregulation of Ahi 1/AHI 1 expression is an important conserved step in primitive normal hematopoietic cell differentiation and that perturbations in AHI 1 expression may contribute to the development of specific types of human leukemia and lymphomas.
john urschel on why kids shouldn’t play football until high schoolThe league updated its domestic violence policy in 2014 after video emerged of Rice, then a running back for the Baltimore Ravens, assaulting his then fiancee Janay Palmer in an elevator. This refocusing of our assets is well under way. The game is full of these treasure chests that may or may not contain a random item and to open them, you need a key. I give Pederson most of the grief when discussing what went wrong as the losses have piled up over the weeks, but Schwartz and his defense were the main culprits in this loss. Dallas Judge Roberto Caas set the conditions of Manziel’s bond, ordering him to stay away from Crowley, the victim in his case, and to not possess any firearms. It is not part of the prescribed Hayne narrative fake ray ban sunglasses to feel sorry for him, but while he has been dipping his toe here and there, and for the most part being rejected, he has given up the chance to patiently build, brick by brick and game by game, something that is truly great. Going a different way, scientists wanted to see what would happen to some hamsters if the lighting was adjusted to trick them into thinking it was winter. However, this does little to hide the fact that that the Packers will now have to start looking over their shoulder in the division. Adrian Peterson Workout RoutineWhat sets Adrian apart from many other players is that he will do the extra work in order to stand out and take his playing to al level beyond the rest. We’ve talked with several illegal sex workers over the years, but we recently had a chance to sit down with a pair of police officers John and Jane who carried out sting operations against street level prostitutes in a large cheap jerseys American city. Cantu cautions against lots of people lining up for what he calls unproven therapies.. If any musical instrument that has always fascinated me, it is the violin. Bad returns this summer for the series final eight episodes, but it was recently reported that star Bryan Cranston had a top secret script from one of the upcoming final episodes stolen when a thief broke into his car near where the series is shot in Albuquerque, New Mexico. However, what Tebow will get with the Patriots is Wholesale Jerseys much more valuable than playing time: knowledge.. But if you thought cartridges becoming obsolete would spare you the horror, you were wrong:. After like a half hour, they’ll finally reach your knee. (I am not making this up.). Along with signing away your http://www.cheapjerseysselling.com words, any original http://www.cheap-jordans-shoes-stores56.com content you produce belongs to Amazon upon its publication. The Islamic State claimed credit for the Friday attacks, and a Syrian passport found near one of the suicide bombers sparked concern that the group might be exploiting the migrant crisis to sneak extremists into Western countries.