ครู ต้นกล้า

ครูต้นกล้าอาชีพ : โครงการคืนครูให้นักเรียน เขียนโดย  วัชรภรณ์  วัตรสุข  (ศน.อ้วน)   รัฐบาลได้ยินเสียง “ครูต้นกล้าอาชีพ” จริงๆ : โครงการคืนครูให้นักเรียน เขียนโดย  วัชรภรณ์  วัตรสุข  (ศน.อ้วน)

Read more

R2R

Routine to Research (R2R) ครั้งที่ 2 หัวข้อการเลือกหัวข้อในการวิจัย การเขียนเค้าโครง  และการสืบค้นฯ เขียนโดย  amnat   R2R กับ บล็อก เขียนโดย  สี่ซี่  อัญชลี หนูรัตน์   R2R: ไอเดียปิ๊งแว้บเรื่องบล็อกกับการจัดการ Reference เขียนโดย  ดร. จันทวรรณ…

Read more