กิจกรรมเหย้าเยือน ครั้งที่ 1 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Vic 3
download เอกสาร

QR Code -SCG-sharing-and-workshop

QR Code กำหนดการ

 

-ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเหย้าเยือน ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

-ภาพกิจกรรม